Choose your language:

  1. PL
  2. EN

Pobierz pliki

You are here:

Regulamin

  1. Regulamin serwisu softcoffee.net

    • Główną ideą i celem serwisu softcoffee.net (zwanego dalej Serwisem) jest udostępnienie Użytkownikom rozległej bazy danych programów komputerowych i umożliwienie szybkiego dostępu do każdego z nich.
    • Prywatność Użytkowników jest dla nas niezmiernie ważna. Nasza polityka prywatności jest dostępna pod [tym adresem] i stanowi integralną część poniższego Regulaminu.
  2. Postanowienia ogólne

    • Regulamin Użytkownika określa zasady korzystania z Serwisu.
    • Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
    • Bazą danych Serwisu są wszystkie informacje i pliki umieszczone w Serwisie. Baza danych jest usługą Serwisu w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
    • W celu ochrony praw autorskich twórców poszczególnych programów, Serwis nie przechowuje kopii programów w swojej bazie danych, udostępniając w zamian odnośniki do stron umożliwiających pobranie kopii programu.
  3. Korzystanie z Serwisu

    • Użytkownik ma prawo korzystać z usług Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad [netykiety]. Użytkownik ma w szczególności prawo dodawać opisy programów do bazy danych Serwisu oraz oceniać i komentować programy.
    • Dodając opis programu Użytkownik zrzeka się praw autorskich do opublikowanego opisu na rzecz Serwisu, z zachowaniem praw osób trzecich.
    • Serwis dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi Serwisu były dostępne dla Użytkownika przez cały okres korzystania z Serwisu oraz aby informacje zawarte w bazie danych były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Serwis nie odpowiada za niedostępność usług lub błędne informacje wynikające z przyczyn losowych lub działalności osób trzecich.
    • Serwis zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji oraz zmieniania lub usuwania treści dodanych przez Użytkownika.
    • Korzystając z Serwisu, a w szczególności zapisując się na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).
  4. Odpowiedzialność

    • Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, innych regulacji opublikowanych przez Serwis oraz prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    • W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z powyższych dostęp Użytkownika do Serwisu zostanie zablokowany.
    • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z usług Serwisu.
    • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, ani za szkody poniesione przez innych Użytkowników wskutek powyższego.
    • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z programów, do których dostęp Użytkownik uzyskał za pośrednictwem Serwisu.
  5. Postanowienia końcowe

    • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Użytkownika. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie.
    • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany charakteru lub zakończenia działalności bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkownika wskutek powyższego.

Copyright © Softcoffee.net 2003-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone